©2019 Stichting Drentse Praam                         Webdesign & webbuilder Björn Mens
Versie 2.0.6, datum 3 februari 2019
Stichting/ANBI/Beleidsplan

Beleidsplan 2018 - 2019 van de "Stichting Drense Praam"

De "Stichting Drentse Praam" wil haar doelstelling "het bewaken of bewaren van cultureel erfgoed, zijnde de scheepvaart in Drenthe en het streven naar een historisch scheepvaartcentrum" verwezelijkheden door op allerlei terreinen actief te handelen.

Het promoten en voorlichten van de bevolking, met aandacht voor de jeugd,  om de bewustwording van de ontwikkeling van de provincie door de Drentse scheepvaart te vergroten.

Het realiseren van een historisch scheepvaartcentrum, waarin opgenomen een scheepswerf om schepen te kunnen bouwen, een expositieruimte en een educatief centrum.

Het werven van fondsen, sponsoren en vrijwilligers om haar doelstelling te verwezenlijken. Het plan van aanpak is in het afgelopen beleidsjaar gerealiseerd en kan dienen voor de fondsenwerving.
Het bestuur en medewerkers bestaan geheel uit vrijwilligers, zonder dat daar een vergoeding voor wordt ontvangen.