©2023 Stichting Drentse Praam     Webdesign & webbuilder Björn Mens       informatie: info@drentsepraam.nl
Versie 3.0.14, datum 28 april 2023
Stichting/Doelstelling/Missie

Doelstelling Werkgroep “Drentse Praam" (Wat wil de werkgroep?):

De missie is het realiseren van een historisch scheepvaartcentrum met als belangrijke onderdelen:

Een scheepswerf waar historische houten schepen kunnen worden gebouwd en aanverwante
ambachten in de praktijk worden gebracht en gedemonstreerd.
Dit kan een dwars- of een langshelling zijn. Heel bepalend is de keuze van de locatie. De werkgroep
heeft een  plaats in Hoogeveen op het oog en is hierover met de overheden in overleg.
De bouw van Hoogeveense pramen. Pramen zoals die in de 18de en 19de eeuw in gebruik waren.
Het is een klein model praam. In de praam kon twee dagwerk turf worden vervoerd. De
Hoogeveense pramen kwamen over het algemeen niet verder dan Zwartsluis. Hier werd de turf
overgeslagen op grotere pramen. Deze gingen de IJssel op, of maakten de overtocht via de
toenmalige Zuiderzee naar Holland om daar de turf te verhandelen.
Een expositieruimte waarin het scheepvaartverleden van Drenthe wordt gepresenteerd, met name
in de context van de turfwinning.
Deze turfwinning is de motor geweest achter de ontwikkeling van het vrachtvervoer over water
met de bijkomende groei en bloei. Hoogeveen had in de 19e eeuw ca 700 mensen die in de
scheepvaart werkten en 14 scheepswerven. Hoogeveen had destijds de grootste binnenhaven van
Nederland.
De wijze van informatie zal sterk variëren waarbij o.a. de nieuwste presentatie- en
communicatiemiddelen gebruikt worden om de voorgaande eeuwen tot leven te brengen.
Binnen- en buitenactiviteiten ontwikkelen voor jong en oud waarbij men iets kan ervaren van het
scheepvaartverleden en de turfwinning in de regio.

Klik hier voor de Visie van de werkgroep.
Klik hier voor de Ambitie van de werkgroep.