H3 "Drentse Praam" H3

©2020 Stichting Drentse Praam                         Webdesign & webbuilder Björn Mens
Versie 3.0, datum 25 februari 2020
Historische Happening Hoogeveen: H3

De Schutstraat is één van de invalswegen van Hoogeveen.
Het autoverkeer vanaf de A28 met bestemming centrum komt hier binnen.
Vroeger was de Schutstraat de hoofdvaarverbinding met Meppel.
Het transport van goederen kwam en ging hoofdzakelijk via deze vaarweg.
Schepen in allerlei soorten kwamen en gingen.
Toen de vrachtwagens een deel van het transport overnamen verdwenen
de kleine schepen voor een groot deel.
Er waren schippers die een vrachtwagen kochten een verder gingen met het vervoer over de weg.
Voorbeelden hiervan in Hoogeveen zijn de transportbedrijven Otten en DGO.

De Happening
Voor het eerst werd op zaterdag 13 juli 2019 de Historische Happening Hoogeveen gehouden.
Het thema was ‘VERVOER’.
Tijdens H3 warenn er historische schepen in Hoogeveen. Het was bijzonder dat de meeste schepen een verbinding hebben met Hoogeveen. Er kwamen schepen die hier gebouwd zijn. Andere schepen waren van Hoogeveense schippers geweest. Ieder schip had zijn eigen verhaal: Er werd in 1915 een klipperaak aan de Alteveerstraat gebouwd op de werf van Eikelboom. De opdrachtgever was schipper Stoter, hij noemde het ‘Soli Deo Gloria’ . Deze schipper vervoerde er turf mee naar Alphen aan de Rijn. Daarna was het schip van de familie Fortuin en kreeg de naam ‘Goede Verwachting’. Nu is het schip eigendom van Harrie Oostland. Hij kwam er mee naar Hoogeveen! Tijdens H3 werden de verhalen van alle deelnemende schepen verteld. Alleen dat al maakte het tot een Historische Happening in
Hoogeveen!

Er was veel meer te doen.
• Op een aparte locatie kon u het verleden beschouwen in levende lijve.
• Verderop stonden oude vrachtwagens de transporteurs die een deel van de lokale vaart overnamen.
• Ook bij de watertoren was van alles te zien. Hoe kwam het water onze huizen binnen? Hoe ging het vroeger?
• Op de Maritieme Markt waren demonstraties van oude ambachten die met de scheepsbouw te maken hadden.
• De pullebok-loswedstrijd. 


De Drentse Praam maakt deel uit van de stuurgroep van Historische Happening Hoogeveen.
Drentse Praam organiseert VaarFietsTocht in de maanden juni juli augustus. Geeft u op voor deze unieke belevenis.