©2023 Stichting Drentse Praam     Webdesign & webbuilder Björn Mens       informatie: info@drentsepraam.nl
Versie 3.0.14, datum 28 april 2023
Stichting/Doelstelling/Steun de Stichting

Met uw financiële steun kan de Stichting "Drentse Praam" de beoogde historische scheepswerf bouwen, de
pramen bouwen en een presentatie schip aanschaffen en laten gebruiken voor educatieve en culturele
activiteiten.
Zo draagt u bij aan het op de kaart zetten van de Drentse en in het bijzonder de Hoogeveense
geschiedenis..
Stichting "Drentse Praam" is een non-profit organisatie met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar binnen de regels van de Belastingdienst.
De bankrekening van "Drentse Praam" is:

NL 11 RABO 0310842662
t.n.v. Stichting "Drentse Praam" te Hoogeveen.
Donateur
Heeft u belangstelling om donateur te worden, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden
per e-mail naar het bestuur van "Drentse Praam" (info@drentsepraam.nl)
via post naar Bestuur Drentse Praam, Alteveer 127, Hoogeveen
onder vermelding van
naam, adres, woonplaats
U ontvangt dan van ons de benodigde informatie.
Sponsor
Denkt u aan een sponsorbijdrage dan bespreken we graag de mogelijkheden met u. De "Drentse
Praam"-vrijwilligers doen er alles aan om de Drentse Praam en de historische werf een “levend”
monument te laten zijn: goed te onderhouden en goed te laten functioneren en gebruiken. Dat kunnen
zij niet alleen. Zij zijn afhankelijk van de bijdragen van donateurs en sponsoren. Er is gelukkig al een
groep sponsoren die in verschillende vormen bijdraagt aan het succes van "Drentse Praam". Maar
uiteraard zijn meer sponsoren welkom die – in welke vorm dan ook – een bijdrage willen leveren. U
kunt daarover contact opnemen met het bestuur van "Drentse Praam" via e-mail
(info@drentsepraam.nl) of een brief naar het bestuur "Drentse Praam" t.a.v. Albert Wolting
Vrijwilliger
Nieuwe enthousiaste vrijwilligers (jong of oud, man of vrouw, of iets anders) die mee willen werken
aan het werven van fondsen
als bouwer en ontwerpen van de werf
aan onderhoud van de werf en de pramen
aan het bouwen van de pramen
aan PR en/of publieks- en educatieve activiteiten
aan organisatorische en administratieve ondersteuning
zijn erg welkom bij "Drentse Praam". Zij zijn het die de historische werf en de pramen  gaan bouwen
en onderhouden.

Als u denkt dat u "Drentse Praam" als vrijwilliger kunt helpen met uw expertise neem dan contact op
met ons! Een e-mail of brief naar het "Drentse Praam"-bestuur is voldoende. Na een eerste
vrijblijvend contact per e-mail of telefoon, komt u kijken en volgt een intakegesprek en kunt u (een
periode op proef) meedoen. Vrijwel iedereen vindt zijn of haar plek binnen "Drentse Praam" voor
enkele of vele jaren!