ANBI

  1. Home
  2. >
  3. ANBI

Stichting Drentse Praam

Gegevens

De ANBI status is toegekend per 1-1-2017
Kamer van Koophandel: 66132991
RSIN/fiscaal nummer: 856408852
Bankrekeningnummer: NL11RABO0310842662
Bekijk het jaarverslag van 2022
Bekijk het beleidsplan 2023 – 2028

Beloningsbeleid

Het bestuur en medewerkers bestaan geheel uit vrijwilligers, zonder dat daar een vergoeding voor wordt ontvangen.

Bestuur

Het bestuur van de “Stichting Drente Praam” bestaat uit:

– Albert Wolting – voorzitter
– Desireé Boom – secretaris
– Henk Kruizinga – penningmeester
– Björn Mens – algemeen lid