Doelstelling

  1. Home
  2. >
  3. Doelstelling

Op deze pagina lees je de visie, missie en ambitie van de Drentse Praam.

Visie

De Visie is dat Drenthe en in het bijzonder de gemeente Hoogeveen een rijk scheepvaart- en scheepsbouw verleden heeft. Hiervan is nagenoeg niets tastbaars en zichtbaars overgebleven. Dat rijke verleden willen we weer tot leven roepen.

De wens van de werkgroep is het tot stand brengen van een historisch scheepvaartcentrum op een toegankelijke en aan water gelegen locatie met de bedoeling daar bezoekers met het verleden van Drenthe in contact te brengen. Vanwege het scheepsbouwverleden van Hoogeveen is Hoogeveen als vestigingsplaats van het scheepvaartcentrum een logische keuze. Een centrum waaraan een toeristische, een museale en educatieve functie verbonden is en waarmee het Hoogeveen en daarmee ook Drenthe op de kaart zet.

Missie

De missie is het realiseren van een historisch scheepvaartcentrum met als belangrijke onderdelen:

Een scheepswerf waar historische houten schepen kunnen worden gebouwd en aanverwante ambachten in de praktijk worden gebracht en gedemonstreerd. Dit kan een dwars- of een langshelling zijn. Heel bepalend is de keuze van de locatie. De werkgroep heeft een plaats in Hoogeveen op het oog en is hierover met de overheden in overleg.

De bouw van Hoogeveense pramen. Pramen zoals die in de 18de en 19de eeuw in gebruik waren.Het is een klein model praam. In de praam kon twee dagwerk turf worden vervoerd. De Hoogeveense pramen kwamen over het algemeen niet verder dan Zwartsluis. Hier werd de turf overgeslagen op grotere pramen. Deze gingen de IJssel op, of maakten de overtocht via de toenmalige Zuiderzee naar Holland om daar de turf te verhandelen.

Een expositieruimte waarin het scheepvaartverleden van Drenthe wordt gepresenteerd, met name in de context van de turfwinning. Deze turfwinning is de motor geweest achter de ontwikkeling van het vrachtvervoer over water met de bijkomende groei en bloei. Hoogeveen had in de 19e eeuw ca 700 mensen die in de scheepvaart werkten en 14 scheepswerven. Hoogeveen had destijds de grootste binnenhaven vanNederland. De wijze van informatie zal sterk variëren waarbij o.a. de nieuwste presentatie- en communicatiemiddelen gebruikt worden om de voorgaande eeuwen tot leven te brengen.

Binnen- en buitenactiviteiten ontwikkelen voor jong en oud waarbij men iets kan ervaren van het scheepvaartverleden en de turfwinning in de regio.

Ambitie

De ambitie is om binnen een aantal jaren een wezenlijk deel van onze idealen te realiseren mede versterkt door onderstaande moverende redenen.
Ons verzorgingsgebied richt zich in eerste instantie op de provincie Drenthe en Noord-Overijssel. Als het project aantrekkelijk genoeg is kan dit gebied uitgebreid worden.

Ons bestaansrecht is het feit dat Drenthe tot op heden geen kans heeft gezien om een toeristische, recreatieve en educatieve trekker te behouden die een sterke affiniteit met het verleden van scheepsvaart en -bouw heeft.

De werkgroep “Drentse Praam” wil faciliterend en realiserend werken om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij zal er ook aan gewerkt worden om financiële middelen voor de doelstellingen te verkrijgen.