Steun ons

  1. Home
  2. >
  3. Steun ons

Met uw financiële steun kan de Stichting “Drentse Praam” de beoogde historische scheepswerf bouwen, depramen bouwen en een presentatie schip aanschaffen en laten gebruiken voor educatieve en culturele activiteiten. Zo draagt u bij aan het op de kaart zetten van de Drentse en in het bijzonder de Hoogeveense geschiedenis.

Stichting “Drentse Praam” is een non-profit organisatie met een ANBI-status (Algemeen Nut BeogendeInstelling).

De bankrekening van “Drentse Praam” is:
NL 11 RABO 0310842662
t.n.v. Stichting “Drentse Praam” te Hoogeveen.

Donateur

Heeft u belangstelling om donateur te worden, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden per e-mail of post. Stuur een e-mail naar info@drentsepraam.nl t.a.v. naar het bestuur van “Drentse Praam”. Per post naar Bestuur Drentse Praam, Alteveer 127, Hoogeveen onder vermelding van naam, adres, woonplaats. U ontvangt dan van ons de benodigde informatie.

Sponsor

Denkt u aan een sponsorbijdrage dan bespreken we graag de mogelijkheden met u. De “DrentsePraam”-vrijwilligers doen er alles aan om de Drentse Praam en de historische werf een “levend”monument te laten zijn: goed te onderhouden en goed te laten functioneren en gebruiken. Dat kunnen zij niet alleen. Zij zijn afhankelijk van de bijdragen van donateurs en sponsoren. Er is gelukkig al een groep sponsoren die in verschillende vormen bijdraagt aan het succes van “Drentse Praam”. Maar uiteraard zijn meer sponsoren welkom die – in welke vorm dan ook – een bijdrage willen leveren. U kunt daarover contact opnemen met het bestuur van “Drentse Praam” via info@drentsepraam.nl of een brief naar het bestuur “Drentse Praam” t.a.v. Albert Wolting.

Vrijwilliger

Nieuwe enthousiaste vrijwilligers (jong of oud, man of vrouw, of iets anders) zijn altijd welkom bij de Drentse Praam! Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

– het werven van fondsen
– als bouwer en ontwerpen van de werf
– aan onderhoud van de werf en de pramenaan het bouwen van de pramen
– aan PR en/of publieks- en educatieve activiteiten
– aan organisatorische en administratieve ondersteuning

Zij zijn het die de historische werf en de pramen gaan bouwen en onderhouden.

Als u denkt dat u de Drentse Praam als vrijwilliger kunt helpen met uw expertise neem dan contact op met ons! Een e-mail of brief naar het “Drentse Praam”-bestuur is voldoende. Na een eerste vrijblijvend contact per e-mail of telefoon, komt u kijken en volgt een intakegesprek en kunt u (een periode op proef) meedoen. Vrijwel iedereen vindt zijn of haar plek binnen de Drentse Praam voor enkele of vele jaren!